ПечатE-mail
MS8214MS8126

MS6026


Процес индикатор с трицветен барграф и универсален вход MS6026

  • Висока точност на измерване – 0.01%. Температурна стабилност - дрейф < 10 ppm/°C
  • Универсален вход с 31 вида сензори, 6 от които настройваеми от клиента.
  • Универсално захранващо напрежение 90 ÷ 250 VAC
  • Трицветен барграф – 7 зони, които потребителя свободно конфигурира като нива и цвят – зелен, червен или оранжев.
  • 5 броя дискретни изходи, които се управляват с отделни задания
  • Едновременно изведени галванично изолирани напреженов и токов изходи
  • Едновременно изведени активен и пасивен токов изход
  • Галванично изолиран комуникационен порт - RS485 MODBUS RTU
  • Прецизна температурна корекция на студения край на термодвойки – Pt100, Cl. B
  • Програмируем експоненциален нискочестотен филтър
  • Програмируем филтър за случайни пикове в измервателната верига
  • Дълбок филтър за режекция на шумове от захранващата мрежа NMRR 80dB при 50Hz или NMRR 65dB за приложение при 50/60Hz – универсално захранване.

       Спецификация

         MS6026 e предназначен за измерване и регулиране на различни технологични величини. Измерената величина се визуализира на LED дисплей и на LED барграф.

         Уредът поддържа MODBUS RTU протокол по изолиран RS485 сериен канал. Аналоговият изход е препредаващ и галванично изолиран от останалите канали.

         Наличието на програмируем по цвят и обхват барграф гарантира лесно и бързо разграничаване на нормални, предупредителни или критични ситуации.

         Уредът намира приложение като :

             - Степенен ON/OFF регулатор – до 4 степени и един алармен изход

             - Процес Индикатор с барграф и пет дискретни изхода


             - Преобразувател на технологична величина в унифициран аналогов сигнал или предаването и по сериен MODBUS RTU протокол.


MS6026 & MS6126 v2_2 r2015-03-20 EN (0,71 MB)
MS6026 & MS6126 v2_2 r2015-03-20 BG (0,74 MB)


Задайте въпрос за този продукт
Температура

Температура


Универсални

Универсални
Обновено на: Wednesday, 17 October 2018 08:39