Печат

Специализирани контролери feed

Специализирани контролери


Sort by:     Покажи №  

Резултати 1 - 20 от 26
Име Миниатюра Описание  
MS8109TU

Микропроцесорен термоконтролер с таймер MS8109TU

* Едновременно наблюдение на температура и време на процеса

* Висока точност на регулиране

* Автоматично запускане на таймера при достигане на зададена температура

Допълнителна информация
MS8111PWM3F

Двуканален контролер за електрически пещи MS8111PWM3F

* Регулира температурата на две групи от по 3 нагревателни елемента

* Програмируем таймер

* Енергоспестяващо управление

* Дисплей: 2x4 цифри LED

Допълнителна информация
MS8116

Микропроцесорен профилен контролер MS8116

* 6 програми с по 15 възможни задавани точки

* Енергонезависима памет

Допълнителна информация
MS8131NTC

Температурен контролер с NTC сензор MS8131NTC

* Ниска цена

* Малки габаритни размери 76х35х62 mm

* ON/OFF или P закон на управление

* В комплект с NTC сензор

* Обхват на измерване и регулиране
-40 ÷ 120°C

Допълнителна информация
LT CON

Микропроцесорен контролер на ниво и температура LT-CON

* Три режима на работа – термоконролер, термо и нивоконтролер, нивоконтролер

* Програмируем от потребителя режим на работа - пълнене/празнене

* Вградена самонастройка на чувствителността, в зависимост от проводимостта на течността

* Времезакъснение на включване

* Опция за aварийно изключване на нагревателя при липса на течност

Допълнителна информация
MS8105

Кондуктометричен нивоконтролер MS8105

* Лесен за обслужване

* Контрол на нивото в 4 точки

* Функции пълнене и изпразване

Допълнителна информация
MS8105DINRail

Кондуктометричен нивоконтролер MS8105DINRail

* Контрол на нивото в 2 точки

* Функции пълнене и изпразване

* Малки размери (35x86x57mm) и тегло (max 150g)

* Лесна експлоатация

Допълнителна информация
MS8102

Микропроцесорен рН контролер MS8102EL

* Обхват и точност на измерване 0.00 ÷ 14рН
(± 0.01)

* Автоматична калибровка и температурна корекция на калибровъчните буфери

* Диагностика на електродната система

* Опция: Галванично изолирани аналогови изходи, препредаващи или управляващи

* Опция: Комуникация – RS485, MODBUS RTU Протокол

* Енергонезависима памет

* Степен на защита: IP65

Допълнителна информация
MS8132

Контролер за управление на хладилна камера MS8132

* Управление на компресор, вентилатор и размразяване

* Kомуникация (опция) – RS485, MODBUS RTU протокол

* В комплект с 2 NTC сензора

* Малки габарити 76х35х62 mm

* Опростено обслужване

Допълнителна информация
MS 8132 DIN Контролер за управление на хладилна камера MS8132 DIN *Управление на компресор, вентилатор и размразяване *Комуникация (опция) – RS485, MODBUS RTU протокол *В комплект с 2 NTC сензора *Малки габарити *Опростено обслужване Допълнителна информация
SR 03

Регулатор за управление на слънчеви системи SR 03

* Обхват и точност на измерване
-100 ÷ 150°С / ± 0.5°C

* Защита при опасност от замръзване на течността в колектора

* Защита на тръбите от прегряване

* Корпус за монтаж на стена - защитен (IP65) и за монтаж на шина M36 DIN rail

Допълнителна информация
SR 04

Контролер за управление на слънчеви инсталации SR 04

* Управление на соларни системи с един или два колектора, бойлер, акумулиращ съд и басейн

* Комуникация (опция): RS485, MODBUS RTU протокол

* Автоматичен и ръчен режим на управление

* Функция против блокиране на помпите

* Функция актуалност на измерванията

* Енергонезависим часовник

* Двуредов буквено - цифров LCD дисплей

Допълнителна информация
MS81042ANM

Анемометричен микропроцесорен ПИД контролер MS81042ANM

* Енергонезависима памет

* Безударно превключване между автоматичен и ръчен режим с директно наблюдение на количеството флуид в m3/h (Q), заданието (SP) и изхода (OUT)

* Възможност за промяна на заданието директно по време на работа на системата

* Програмируемо време за аларма

* Различни времена за формиране на “положителен” (K1) и “отрицателен” (K2) изход

* Ограничаване на интегралната съставка

* Прав и обратен изход

* Възможност за калибриране на входната величина и на аналоговите изходи

Допълнителна информация
MS8115EL

Контролер за управление на сушилни процеси MS8115EL

* Автоматична температурна корекция на WM%

* Потребителски избираем вид на материал

* Автоматично или ръчно управление процеса на сушене

* Енергонезависима памет

* Лесен за обслужване

Допълнителна информация
MS8111TAB

Микропроцесорен контролер за управление на сушилни за тютюн MS8111TAB

Микропроцесорният ON/OFF и PID контролер на МИКРОСИСТ, модел MS8111TAB е предназначен да измерва и регулира две технологични величини (температура и влага)

Допълнителна информация
MS8111TAB2

Микропроцесорен контролер за управление на сушилни за тютюн MS8111TAB2

Микропроцесорният ON/OFF контролер на МИКРОСИСТ, модел MS8111TAB2 е предназначен да измерва и регулира температурата, като следи оборотите на вентилатор към сушилня за тютюн

Допълнителна информация
PackXCON

Контролер за управление на пакетиращa машинa PackXCON

Контролерите от серията PackXCon са разработени за оптимално и функционално управление на различен набор от машини.

Допълнителна информация
PACK11aCON v2

Микропроцесорен пакетиращ контролер с вградени терморегулатори PACK11aCON v2

* Компактност, осигуряваща управление на целия цикъл на машината

* Възможност за съвместна работа с тегловен или шнеков дозатор

* Вградени два пропорционални регулатора на температура

* Галванично изолирани входове и изходи от измервтелната и управляваща част

* Вградени 9 индивидуални брояча за различни Оператори и Тотален брояч

* Вграден брояч за пакети в кашон с функция междинен Стоп

* Работа с фотомаркер или по време за работа с фолио без маркер

* Изведено захранване за оптични и индуктивни сензори, за SSR и други

* Защита от самовключване при възстановяване на отпаднало захранване

Допълнителна информация
Pack20xxCON

Микропроцесорен контролер за управление на пакетиращи машини Pack20xxCon

Микропроцесорните контролери Pack20xxCon са предназначени за управление на пакетиращи машини

Допълнителна информация
MS8346

Контролер за тегло MS8346

* Висока точност на измерването 0.003%

* Потребителски избираема скорост на измерване до 80 SPS

* Галванично изолиране на измервателната част от аналоговия изход . дискретните входове и изходи и от RS485

* Бърз избор на до 4 комплекта параметри чрез комбинация на два цифрови входа

* Автоматичен брояч на готови дози

* Аналогов изход препредаващ измерената входна величина до 0.003% линейност

* Комуникация MODBUS RTU по галванично изолиран RS485

Допълнителна информация
Покажи №  
Резултати 1 - 20 от 26
Обновено на: Saturday, 15 December 2018 06:01
You are here ПРОДУКТИ По вид Контролери Специализирани контролери