Цели на фирмата

 

Основна цел на МИКРОСИСТ е постигане висока степен на удовлетвореност на нашите клиенти и непрекъснато развитие и усъвършенстване на всички произвеждани от нас продукти. Стремим се да извършваме качествено всяка наша дейност. Гаранции за постигане на високо качество на продуктите и извършваните дейности са квалификацията и професионализмът, високо чувство на отговорност, спазване на поетите ангажименти. Разчитаме на натрупания опит и утвърдените традиции, но сме отговорни и за прилагане на новостите в оборудването, технологиите и маркетинга.

You are here ЗА MICROSYST Цели