Английски технически описания и документации


 

Тук Вие ще намерите пълен списък с уредите на Microsyst и линкове към техните описания на английски език

Сензори

Температурни сензори RTD&TC

Компенсационни и удължителни проводници MS CABLES

Сензор-трансмитер за относителна влажност MS9015

Сензор-трансмитер за влага на пясък MS9011

Лабораторни рН електроди PH400

Индустриални рН и ORP електроди PH401

Поплавкова нивосонда MS9005LF

Кондуктометрични нивосонди SLA, SLC1, SLC3

Сензори за тегло WS01

Капацитивен сензор-трансмитер за ниво MS9015LC


Трансмитери

АС / DC Токов преобразувател MS9007

Двупроводни трансмитери за температура MS9014

Сензор-трансмитер за относителна влажност MS9015

Двупроводен рН и ORP трансмитер MS9023

 

Процес индикатори

Процес индикатор с трицветен барграф и универсален вход MS6026

Цифров термометър MS2022

Многоканален индикатор на температура с алармен изход MS8127

Микропроцесорен индикатор MS8133

 

Контролери

Микропроцесорен контролер на ниво и температура LT CON

Програмируем рН контролер MS8102EL

Микропроцесорен едноканален контролер MS8103

Кондуктометричен нивоконтролер MS8105DINRail

Универсален микропроцесорен ПИД и ON/OFF контролер MS8106

Микропроцесорен термоконтролер с таймер MS8109TU

Двуканален микропроцесорен термоконтролер MS8111PWM3F

Микропроцесорен двуканален регулатор MS8111PWM_3S

Микропроцесорен двуканален контролер MS8112

Микропроцесорен едноканален контролер MS8130

Микропроцесорен двуканален теглодозатор на материали MS8307A

Специализиран регулатор за слънчеви системи SR 03

Микропроцесорен контролер за управление на дозираща машина LFCON

Микропроцесорен едноканален теглодозатор на материали MS81046A

Микропроцесорен дозатор на материали MS81046Z

Микропроцесорен едноканален контролер MS8131

Кондуктометричен нивоконтролер MS8105

Микропроцесорен програмируем контролер MS8122A&B

Контролер за управление на хладилна камера MS8132

Микропроцесорен програмируем контролер MS8103SUB

Микропроцесорен пакетиращ контролер с вградени терморегулатори PACK11aCON

Контролер за управление на пакетиращa машинa PACKXCON

Микропроцесорен контролер за управление на пакетиращи машини Pack20xxCon

Универсален микропроцесорен степенен програмируем контролер MS8104K5

Микропроцесорен контролер MS8120

Мултифункционален Р и ON/OFF контролер MS8131NTC

Контролер за управление на сушилни процеси MS8115EL

Микропроцесорен контролер за управление на сушилни за тютюн MS8111TAB

Микропроцесорен контролер за управление на сушилни за тютюн MS8111TAB2

Микропроцесорен програмируем контролер MS8103ASP

Микропроцесорен теглодозатор на материали MS81043P

Микропроцесорен контролер за управление на дозираща машина LFCON

 

Броячи, Таймери

Микропроцесорен суматор MS8206

Микропроцесорен брояч / суматор MS8209

Микропроцесорен суматор MS8211

Микропроцесорен брояч MS8212

Микропроцесорен брояч MS8214

Микропроцесорен брояч MS8222

Микропроцесорен двуканален таймер MS8326

Микропроцесорен брояч / суматор MS8209

Микропроцесорен суматор MS8206

Микропроцесорен брояч MS8202SPC

Микропроцесорен двуканален таймер MS8203U

Микропроцесорен двуканален таймер с изчакване MS8203U2

Микропроцесорен двуканален таймер MS8203B

Микропроцесорен двуканален таймер MS8333

 

Лабораторни уреди

Лабораторен pH метър MS2006

 

Преносими уреди

Преносим pH метър MS2000pH

Преносим влагомер за дървесна влага MS2000WM

Преносим pH метър MS2012pH

Преносим влагомер за дървесна влага MS2012WM

 

Лабораторни уреди

Мрежова информационна архивираща система MS DL 3.02

pdf Система за контрол на пастьоризационните единици в пивопроизводството MS DL 3.0

pdf Архивираща система с опция архив на количество MS DL 3.02

 

Калибратори

Многофункционален калибратор MS7003

You are here ПОДДРЪЖКА Описания EN Описания