Български технически описания и документации


 

Тук Вие ще намерите пълен списък с уредите на Microsyst и линкове към техните описания

Сензори

Температурни сензори RTD&TC

Компенсационни и удължителни проводници MS CABLES

Сензор-трансмитер за относителна влажност MS9015

Сензор-трансмитер за влага на пясък MS9011

Лабораторни рН електроди

Индустриални рН и ORP електроди

Поплавкова нивосонда MS9005LF

Кондуктометрични нивосонди SLA, SLC1, SLC3

Сензори за тегло WS01

 Капацитивен сензор-трансмитер за ниво MS9015LC


Трансмитери

Изолиран преобразувател напрежение - ток MS3001

Изолиран преобразувател ток - ток MS3002

Изолиран преобразувател напрежение - ток MS3003

AC / DC токов преобразувател MS9007

AC / DC токов преобразувател MS9017

Универсални трансмитери за температура MS90XX

Двупроводен трансмитер за температура MS9014

Сензор-трансмитер за относителна влажност MS9015

Двупроводен рН и ORP трансмитер MS9023

Тегловен трансмитер MS9046

 

Процес индикатори

Процес индикатор с трицветен барграф и универсален вход MS6026

Цифров термометър MS2022

Многоканален индикатор на температура с алармен изход MS8127

 Микропроцесорен индикатор MS8133

 

Контролери

Универсален микропроцесорен PID и ON/OFF контролер MS8126

Процес индикатор с трицветен барграф и универсален вход MS6026

Микропроцесорен контролер на ниво и температура LT CON

Микропроцесорен контролер на температура LT CON

Програмируем рН контролер MS8102EL

Микропроцесорен едноканален контролер MS8103

Кондуктометричен нивоконтролер MS8105DINRail

Универсален микропроцесорен ПИД и ON/OFF контролер MS8106

Микропроцесорен термоконтролер с таймер MS8109TU

Двуканален микропроцесорен термоконтролер MS8111PWM3F

Микропроцесорен двуканален регулатор MS8111PWM3S

Микропроцесорен двуканален контролер MS8112

Микропроцесорен едноканален контролер MS8120

Микропроцесорен едноканален контролер MS8130

 Микропроцесорен профилен контролер MS8116

 ON-OFF/Пропорционален контролер MS8118

 Двуканален микропроцесорен фазов регулатор MS8119

Специализиран регулатор за слънчеви системи SR 03

Контролер за управление на слънчеви инсталации SR 04

 Микропроцесорен контролер за управление на дозираща машина LFCON

Контролер за тегло MS8346

Контролер за тегло MS8347

Микропроцесорен дозатор на материали MS8307A

Микропроцесорен дозатор на материали MS8308W4P

 Микропроцесорен едноканален контролер MS8131

 Кондуктометричен нивоконтролер MS8105

 Микропроцесорен програмируем контролер MS8122A&B

 Контролер за управление на хладилна камера MS8132

 Микропроцесорен програмируем контролер MS8103SUB

Микропроцесорен пакетиращ контролер с вградени терморегулатори PACK11aCON

Контролер за управление на пакетиращa машинa PACKXCON

Микропроцесорен контролер за управление на пакетиращи машини Pack20xxCon

 Универсален микропроцесорен степенен програмируем контролер MS8104K5

 Мултифункционален ON/OFF и P контролер MS8131NTC

 Контролер за управление на сушилни процеси MS8115EL

 Микропроцесорен контролер за управление на сушилни за тютюн MS8111TAB

 Микропроцесорен контролер за управление на сушилни за тютюн MS8111TAB2

 Микропроцесорен програмируем контролер MS8103ASP

 

Броячи

Микропроцесорен суматор MS8206

Микропроцесорен брояч / суматор MS8209

Микропроцесорен суматор MS8211

Микропроцесорен брояч MS8212

Микропроцесорен брояч MS8214

Микропроцесорен брояч MS8222

 Микропроцесорен брояч MS8202

Микропроцесорен интегратор MS8208

Микропроцесорен оборотомер-честотомер MS8205/MS8255

Микропроцесорен суматор MS8207


Таймери

Микропроцесорен едноканален таймер MS8304

Микропроцесорен двуканален таймер MS8326

Микропроцесорен двуканален таймер MS8203U

Микропроцесорен двуканален таймер с изчакване MS8203U2

Микропроцесорен двуканален таймер MS8203B

Микропроцесорен двуканален таймер MS8333

Микропроцесорен 12-канален цикличен таймер MS8312

Микропроцесорен 28-канален цикличен таймер MS8328


Лабораторни уреди

Лабораторен pH метър MS2006

 

Преносими уреди

Преносим pH метър MS2000pH / MS2012pH

Преносим уред за измерване на дървесна влага MS2000-WM/MS2012-WM

Преносим термометър MS2012T

Преносим влагомер MS2000RH/MS2012RH

 

Архиватори

Мрежова информационно - архивираща система MS DL 3.02

pdf Система за контрол на пастьоризационните единици в пивопроизводството MS DL 3.0

pdf Архивираща система с опция архив на количество MS DL 3.02

 

Калибратори

Многофункционален калибратор MS7003

You are here ПОДДРЪЖКА Описания BG Описания