В продължение на повече от 20 години, инженерите на Microsyst са специализирали в промишлените системи за контрол на процесите и са работили за дефинирането, развитието, и разполагането на цялостни решения, оптимизирани в широк спектър от приложения. Ние предоставяме надеждност и иновации към този процес с прецизен контрол и мониторинг решения базирани на нашите водещи технологии в индустриалната сфера и високо ниво експертни мнения.

По долу можете да разгледате някои от нашите приложения.

ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ И СИСТЕМИ ЗА ВОДОПОДГОТОВКА - Системи за автоматично регилиране рН, DO, ORP, проводимост, дебит, ниво …

ХВП - АРХИВ И КОНТРОЛ НА КРИТИЧНИТЕ ТОЧКИ - Автоматизирани системи за управление на производството и търговията с храни, по изискванията на GMP и HACCP

ХВП - АРХИВ И КОНТРОЛ НА КРИТИЧНИТЕ ТОЧКИ - Специализирани системи за контрол и архивиране процесите на пастьоризация, коагулация на кисело мляко, зреене на кашкавал..., съхранение на продуктите в млекопроизводството

ХВП - АРХИВ И КОНТРОЛ НА КРИТИЧНИТЕ ТОЧКИ - Специализирани системи за контрол и архивиране на температурата в хладилни камери

ХВП - АРХИВ И КОНТРОЛ НА КРИТИЧНИТЕ ТОЧКИ - Специализирани системи за контрол и архивиране на стерилизазията в консервното производството

УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ В ХВП - Система за дозиране на течности

УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ В ХВП - Специализирани контролери за управление на шприц-машини за формоване и пълнене на сладки

УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ В ХВП - Система за управление на теглодозираща машина при произвоство на бонбони

УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ В ХВП - Система за управление на поточна линия при производство на кетчуп, майонеза, горчица и др.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДОЗИРАЩИ И ПАКЕТИРАЩИ МАШИНИ - Специализирани теглодозиращи контролери подходящи за изграждане на системи за многокомпонентно смесване с висока точност на тегловните съотношения на компонентите

УПРАВЛЕНИЕ НА ДОЗИРАЩИ И ПАКЕТИРАЩИ МАШИНИ - Управление на дозиращо-пакетиращи машини – с обемно, тегловно или шнеково дозиране

УПРАВЛЕНИЕ НА ДОЗИРАЩИ И ПАКЕТИРАЩИ МАШИНИ - Управление на пакетиращи машини с външни регулатори за управление мощността на нагревателите

УПРАВЛЕНИЕ НА ДОЗИРАЩИ И ПАКЕТИРАЩИ МАШИНИ - Управление на пакетиращи машини с вградени или външни терморегулатори за управление температурата на нагревателите

УПРАВЛЕНИЕ НА ДОЗИРАЩИ И ПАКЕТИРАЩИ МАШИНИ - Управление на вертикални и хоризонтални пакетиращи машини

УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ В ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВОТО - Контролер за определяне врeмето за изпичне на хляб по поточна лента

УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ В ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВОТО - Изпълнение на ел. табла – силова част, автоматика и измервателни уреди

УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ В ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВОТО - Управление на пруфери и втасални камери

УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ В ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВОТО - Управление на пещи за изпичане на пици

УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ В ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВОТО - Упраление на газови или нафтови тунелни пещи

УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ В ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВОТО - Управление на тунелни ел. пещи

УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ В ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВОТО - Управление на подови пещи

СИЛОЗИ И МЕЛНИЦИ - Системи за дозиране на вода

СИЛОЗИ И МЕЛНИЦИ - Системи за порционно дозиране

СИЛОЗИ И МЕЛНИЦИ - Системи за архив на данните

СИЛОЗИ И МЕЛНИЦИ - Системи за многоточков термоконтрол в силози за съхранение на зърно

УПРАВЛЕНИЕ НА СУШИЛНИ - Системи за управление на сушилни за дървесина

УПРАВЛЕНИЕ НА СУШИЛНИ - Специализирани системи за управление на сушилни за тютюн

УПРАВЛЕНИЕ НА СУШИЛНИ - Системи за управление на сушилни за гъби, билки, плодове

ТЕКСТИЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ - Специализирана система за измерване дължина на текстил, с възможност за настройка позволяваща да се измерват дължините на 16 групи материал от различен тип, според разтегаемостта им

КЛИМАТИЗАЦИЯ - Специализиран контролер за управление на слънчеви колектори

КЛИМАТИЗАЦИЯ - Специализиран контролер за управление на термопомпи

КЛИМАТИЗАЦИЯ - Специализирани контролрери за управление на хладилни камери

КЛИМАТИЗАЦИЯ - Система за измерване дебита на въздушният поток

КЛИМАТИЗАЦИЯ - Система за управление на биокамери

УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕЩИ - Управление на пещи за стъкло

УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕЩИ - Управление на пещи за изпичане на керамика – декоративна и медицинска

ВОЕННА ПРОМИШЛЕНОСТ - Стендове за изпитания ...

You are here ПОДДРЪЖКА Приложения