МИКРОСИСТ е основана през 1989г. В началото фирмата е ориентирана основно към производство на лабораторна техника и системи за анализ. През 1993г. разширява дейността си в областта на индустриалната техника и инженеринг. В настоящия момент МИКРОСИСТ предлага голямо разнообразие от технически средства за автоматизация на технологични процеси.

МИКРОСИСТ разполага със собствени бази – търговска и производствена, намиращи се на територията на гр. Пловдив, оборудвани с прецизна контролно-измервателна, тестова, компютърна и офис техника, машини и инструментална екипировка за осигуряване на производствената и търговска дейност на фирмата.

МИКРОСИСТ има внедрена и сертифицирана система за управление на качестовото EN ISO 9001:2008.

Доставчици на МИКРОСИСТ са световноизвестни компании от Европа и Америка, както и български фирми, повечето от които сертифицирани по ISO, а техните продукти притежават сертификати за качество.

Клиенти на МИКРОСИСТ са водещи фирми от химическата, фармацевтичната, машиностроителната, рудодобивната, металургичната, дървопреработвателната, военната промишлености, както и фирми от хранително-вкусовата промишленост – консервни, млеко- и месопреработвателни, винпроми, пивоварни, хлебопроизводителни и др.

МИКРОСИСТ е добре позната на пазара за индустриална техника. Редовно участва на панаири и специализирани изложби, на които е отличавана с медали.

Кликнете на някоя от връзките по-долу за да научите повече относно Microsyst

Разгледайте как да станете част от екипа на Microsyst тук

Разгледайте нашите сертификати тук

Вижте как можете да се свържете с нас тук

Разгледайте нашите цели тук

You are here ЗА MICROSYST