Сила, Тегло

Сензори

 • WS01

  Сензори за тегло WS01

  * Сензори за платформени везни

  * Сензори за кранове

  * Сензори за автомобилни везни

  * Сензори за съдове

  * Сензори за лентови везни

  * Сензори за дозиращи машини

 •  

  Трансмитери


 • MS9046

  Тегловен трансмитер MS9046

  * Галванично изолирани вход / изход

  * Изходен сигнал 4 ÷ 20mA

  * Точност на преобразуване 0.05%

  * Степен на защита: IP65

  * Тегло - max 200g.

 •  

  Контролери

 • MS8308W4P1

  Микропроцесорeн четириканален теглодозатор на материали MS8308W4P1

  * Вградена процедура за калибровка

  * 6 комплекта запомнени параметри за дозиране на различни материали

  * Автоматично адаптиране на падащия стълб

  * Два режима на автоматично тариране

 • MS8357

  Weight batching controller MS8357

  * High measurement accuracy 0.003%

  * User selectable measurement speed

  * Galvanic insulation of measurement part from the analog output, digital inputs and outputs and RS485

 • MS8368

  Weight batching and mixing controller MS8368

  * До 9 продукта

  * До 99 рецепти

  * Автоматична корекция на тарата и опашката

 • MS8347

  Контролер за тегло MS8347

  * Висока точност на измерването 0.003%

  * Потребителски избираема скорост на измерване до 80 SPS

  * Галванично изолиране на измервателната част от аналоговия изход, дискретните входове и изходи и от RS485

  * Бърз избор на до 4 комплекта параметри чрез комбинация на два цифрови входа

  * Автоматичен брояч на готови дози

  * Аналогов изход препредаващ измерената входна величина до 0.003% линейност

  * Комуникация MODBUS RTU по галванично изолиран RS485

 •  

   

  Архиватори

   

 • MS DL - F2

  USB Flash Архиватор MS DL - F2

  * Архивни .txt файлове на USB Flash памет

  * Измерване на два аналогови канала

  * Изведени изход таймер за отложено стартиране на процеса и вход за активиране

 • MS DL-F

  USB FLASH Архиватор MS DL-F

  * Архивиране на аналогови величини в USB Flash памет

  * Изход: Архивни .txt файлове на USB Flash памет

  * Малки размери и тегло


 • Други

  You are here ПРОДУКТИ По величина Сила, Тегло