РазходБроячи

 • MS8207

  Микропроцесорен суматор MS8207

  * Оптоизолирани входове

  * 4 цифрен LED дисплей

  * Енергонезависима памет

 • MS8211

  Микропроцесорен суматор MS8211

  * Оптоизолирани входове

  * Мащабиране на входната величина

  * 4 цифри плюс отчитане на преноса

  * Енергонезависима памет

 • MS8208

  Разходомер с аналогов и дискретен вход MS8208

  * Отчитане на моментен разход и натрупано количество

  * Два брояча на натрупаното количество - работен и тотален

  * Релеен алармен изход по моментен разход

  * Енергонезависима памет

  * Функция коренуване при изчисляване на потока

 • MS8222

  Микропроцесорен брояч MS8222

  * Оптоизолирани цифрови входове

  * Мащабиране на входната величина

  * Програмируема функция на изхода

  * Защита от случайно изтриване на данни

  * Енергонезависима памет

  * Дисплей: 6 цифри LED

 •  

  Архиватори

 • MS DL 3.02 CNT

  Мрежова информационно-архивираща система MS DL 3.02 CNT

  * 1 броячен канал (за натрупано количество) , 2 аналогови канала за средноаритметични стойности (напр. средна температура, pH и др.), 1 канал аналогова моментна стойност

  * Ефективен контрол върху производствения процес

  * Голям брой параметри за следене и архивиране – до 256 устройства / до 1024 канала за архив/

  * Два периода на архивиране, условно наречени Бърз и Бавен

  * Енергонезависима памет за съхранение на данните

  * Директно наблюдение от компютъра на параметрите на процесите (ON-LINE)

  * Следене и архивиране на процесите в реално време

 •  

  Разходомери 

 • FLONET FN20XX

  Електромагнитни разходомери FLONET FN20XX

  * Одобрен тип средства за измерване

  * Номинален диаметър – от DN6 до DN1000 (до Qmax = 11 000m3/h)

  * Точност на измерване – 0,5 % в обхват от 10 до 100%; 0,2% по заявка/p>

  * Температурен диапазон на флуида – от минус 20 до 150°C

  * Оптически изолирани изходи – токов (0)4 ÷ 20mA, честотен 0 ÷ 1, 000Hz, импулсен 0,001 ÷ 1000l/imp

  * Комуникация RS485 (изолиран) и USB интерфейс

 • FLOMIC FL5024/44

  Ултразвукови водомери FLOMIC FL 5024 / 44

  * С MID Сертификат

  * За едновременно измерване на моментния дебит, разход и налягане в тръбопровода, с възможност за двупосочно измерване

  * Номинален диаметър - от DN32 до DN200

  * Батерийно захранване (с живот до 8 год.)

  * Изходи – импулсен (изолиран), токов 4 ÷ 20mA и двоичен

  * Оптически изолирани USB и RS 232 интерфейси

  * Връзка с отдалечени системи за предаване на данни посредством GSM модул за on-line мониторинг

 • Други